Kontrakt med håndværkere
Husk et skriftligt aftalegrundlag
Skal du i gang med et byggeprojekt? Så husk at lave en kontrakt med den håndværker der skal udføre arbejdet – så er du som bygherre stillet meget bedre.
  • Selvom mundtlige aftaler egentlig er lige så juridisk bindende som skriftlige aftaler, så kan der i praksis meget let opstå uenighed om hvad der egentlig blev aftalt. I den situation kan det være meget svært at bevise hvem der faktisk har ret. Derfor er der en god ide altid at få udfærdiget en skriftlig kontrakt med håndværkeren.
  • Som bygherre er den underskrevne kontrakt din sikkerhed for at arbejdet udføres til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

Hvad skal en kontrakt indeholde?

Som udgangspunkt så er der aftalefrihed i Danmark ift. håndværkeraftaler. Hvordan du indgår aftaler med din håndværker er derfor op til dig selv, men vi anbefaler kraftigt at der bliver lavet en skriftlig kontrakt der som minimum indeholder:

  • Hvilket arbejde der skal udføres
  • Hvor arbejdet skal finde sted
  • Hvem der udfører arbejdet
  • I hvilken kvalitet arbejdet skal udføres
  • Hvornår arbejdet påbegyndes og hvornår det skal være færdigt
  • Prisen for arbejdet
  • Hvilke sanktioner, der skal træde i kraft såfremt aftalen ikke overholdes m.v.

AB-Forbruger standardkontrakten dækker netop alle disse punkter og mere til. AB-Forbruger står for “Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere”, og tager hånd om både bygherrens og håndværkerens interesser.
Kunde der underskriver kontrakt-med-haandvaerker

Oversigt over kontrakter

AB Forbruger standardkontrakt
AB-Forbruger kontrakten er et frivilligt aftalegrundlag der kan anvendes når du som bygherre indgår en aftale med en håndværker. Download her.
Bilag
Beskrivelse, tegninger, tilbudslister, tidsplan m.v. skal indgå som bilag til kontrakten, så der ikke kan opstå tvivl om hvad der er aftalt.
Tillægsaftale
En tillægsaftale til kontrakten skal på bordet hvis du ønsker at ændre eller udvide det arbejde der oprindeligt blev aftalt med håndværkeren. I denne nedskrives de konkrete ændringer/udvidelser. Download her.

Byggetilladelse

Ansøg inden byggeriet påbegyndes
Læs mere her