Politikker og betingelser

Håndværker.dk går meget op i at beskytte dit privatliv, den data vi indsamler behandles fortroligt og i henhold til gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandling af din data er:
Håndværker.dk
Kigkurren 8.g, 4. tv.
2300 København S
Telefon: 70 22 80 14
Mail: info@haandvaerker.dk
Web: www.håndværker.dk


Indsamling, behandling og anvendelse af personlig data
Vi behandler følgende datakategorier, når du som privatforbruger anvender Håndværker.dk
 • Kommunikationsdata (fx navn, adresse, telefonnummer, mail og IP adresse)
 • Tekst afgivet i anbefalinger eller formularer

Vi behandler følgende datakategorier, når du som virksomhed anvender og handler med Håndværker.dk
 • Stamdata
 • Kundehistorik
 • Kontraktafregning- og betalingsdata
 • Optagelse af telefonsamtalen (både indgående og udgående kald)
 • Kort notat omkring samtalen.

Dataprincipper

Personlige data information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, der er udtryk for en persons identitet.
Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data, når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.


Formål med behandling af data
Som privatforbruger bruges den indsamlede personlige data til følgende formål:
 1. Kontakt til håndværker - når du udfylder en formular på en håndværkers profilside videresendes dine afgivet informationer til den pågældende håndværker.
 2. Anbefalinger - Vi beder om dit navn, email, postnr. og mobilnr. Dette gør vi med henblik på at kunne verificere anbefalingen. Både Håndværker.dk og den pågældende virksomhed, som du har anbefalet kan tage kontakt til dig efterfølgende vedr. anbefalingen.
 3. Nyhedsbreve - vælger du at tilmelde dig et Håndværker.dk’s nyhedsbrev bruges dit samtykke kun til dette formål og videregives ikke til 3. part.
 4. Markedsføring.

Den indsamlede data om din virksomhed bruges til følgende formål:
 1. Kontraktopfyldelse i henhold til de gældende betingelser inkl. betaling
 2. Markedsføring, vi bruger email og SMS til kommunikation, så længe du er kunde hos Håndværker.dk. Når vi indsamler data udover fra offentlige registre som CVR, vil vi oplyse separat hvis dette er med henblik på markedsføringsformål og vi vil indhente samtykke til dette.
 3. Analyser, vi arbejder løbende på at forbedre vores services og vil derfor sende spørgeundersøgelser på mail.
 4. Statistik, vi vil løbende sende statistik med udgangspunkt i din profil på Håndværker.dk
 5. Nyhedsbreve.

Logfiler
Hver gang du bruger internettet overfører din browser automatisk visse informationer, såkaldte logfiler.
Vi lagrer logfilerne primært med henblik på fejlretning og sletter/anonymisere dem efter 12 måneder.
Vi lagrer især information omkring og til brug for:
 • Statistik
 • Søgeindtastninger og hændelser
 • Anbefalinger
 • Fejl og fejlretning
 • Levering af SMS og email

Særlige kategorier af data

Vi behandler kun særlige kategorier af data om din person (f.eks. oplysninger om sundhed, religion eller seksuel orientering) i henhold til lovens bestemmelser, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke hertil, eller disse åbenlyst er blevet offentliggjort af dig selv.


Videregivelse af data

Vi overdrager som udgangspunkt ikke data til 3. part, medmindre det er med henblik på opfyldelse af en eksisterende kontrakt eller vores serviceydelser, som fx nyhedsbreve eller SMS, som du aktivt har givet dit samtykke hertil.


Serviceudbydere

Eksterne serviceudbydere kan udføre opgaver som salgs- og marketingservices for os. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser.


Pakkeudsendelser

Har du deltaget i en konkurrence eller på anden måde vundet en præmie, kan det være nødvendigt for os at overdrage din data til 3. part med henblik på levering af pakken.


Varighed af lagring

Vi lagrer dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre de services vi tilbyder, eller vi har en berettiget interesse til at beholde den. I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data efter 12 måneder medmindre vi er forpligtet til at beholde dataen ifht. lovgivning, f.eks. gældende regler ifht. regnskabsloven.


Konkurrencer

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, anvender vi dine data til at informere dig om en vundet præmie og til at reklamere for vores services eller samarbejdspartners produkter. Informationer om de enkelte konkurrencer finder du i de pågældende betingelser.


Brug af cookies

Se vores cookiepolitik her.


Brug af retargeting
For at optimere vores marketing anvender vi retargeting-teknologier. Det gør vi for at designe et mere interessant budskab, der er tilpasset dine behov. For at gøre dette anvender vi de nedenfor anførte værktøjer.

De brugsprofiler, der oprettes ved hjælp af reklamecookies, tredjeparts reklamecookies, pixels eller tilsvarende teknologier, sammenkøres ikke med personlige data.
 • Google Adwords og Display
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Youtube


Eksterne links

Vores side kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket


Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os udvalgte servicevirksomheder, er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.


Brugerrettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet ”Kontakt”. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.
Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.


Berigtigelses- og sletningsret

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.
Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt.
Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.


Tilbagetrækning af samtykke

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden.


Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:
Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Dette er:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Ændringer til databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelseserklæringer, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.


Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte de angivne kontaktoplysninger.
For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse

Den ansvarlige for behandling af din data er:
Håndværker.dk
Kigkurren 8.g, 4. tv.
2300 København S
Telefon: 70 22 80 14
Mail: info@haandvaerker.dk
Web: www.håndværker.dk


Ansvar

Håndværker.dk kan ikke drages til ansvar for de aftaler, som bliver indgået mellem dig og håndværkeren. Du er selv ansvarlig for at tjekke at den information, der figurerer på håndværkerens profilside er korrekt – f.eks. i CVR-registret, hos sikkerhedsstyrelsen eller på brancheorganisationers hjemmesider. Håndværker.dk gør dog alt for at holde disse oplysninger korrekte og opdaterede.


Data og brugsret

De indtastede informationer gemmes af håndværker.dk. Dine data vil dog aldrig blive videregivet, solgt til 3. part eller brugt til markedsføring i andre sammenhænge end af håndværker.dk. Du kan til hver en tid anmode håndværker.dk om at få rettet eller slettet dine oplysninger. Du overdrager ubegrænset brugsret til det indhold (f.eks. din besked til håndværkeren, billeder og anbefalinger), som du uploader til håndværker.dk. Det betyder at håndværker.dk kan benytte indholdet i forbindelse med eksempelvis før/efter-historier i nyhedsbreve eller opslag på sociale medier tilknyttet håndværker.dk.

Både gode og dårlige anbefalinger vises af udført arbejde. Vi viser de nyeste anbefalinger først og regner gennemsnitlige værdier ud på baggrund af samtlige anbefalinger, som den enkelte håndværker har fået.
I sjældne tilfælde ønsker en håndværker at blive fjernet helt fra håndværker.dk. Et sådant ønske efterkommer vi.


Betingelser for prisberegneren
Prisberegnere på Håndværker.dk er leveret og administreret af Prisberegning.dk A/S.
Prisberegnere er helt gratis og uforpligtende at anvende.

Hvordan fungerer prisberegneren?

 1. Der sendes straks et vejledende prisoverslag til den mailadresse, du har indtastet. Prisen, du får, er en ca.-pris og ikke et konkret tilbud.
 2. En servicemedarbejder fra Prisberegning.dk ringer dig op for at høre, om du også har brug for et konkret tilbud fra en håndværker på opgaven. Dette kan du frit takke nej til, og ønsker du ikke at blive ringet op, så kan du skrive en mail til info@prisberegning.dk straks efter din beregning og bede om at blive slettet fra databasen.
 3. Siger du ja til denne service, så bookes der et besøg fra en håndværker fra dit lokalområde. Du bestemmer selv tidspunktet. Håndværkeren vil komme hjem til dig og sammensætte et konkret tilbud til dig på opgaven efter jeres møde. Dette tilbud kan du frit takke ja eller nej til.

Prisberegning.dk gemmer dine brugerinfo, indtil du ønsker at blive slettet. Sletning kan ske til enhver tid ved at skrive en mail til info@prisberegning.dk


Senest opdateret 24. maj 2018