Byggetilladelse
Ansøg inden byggeriet påbegyndes
Husk byggetilladelsen inden du går igang med dit byggeri. Ellers kan du i værste tilfælde risikere at skulle rive det ned igen.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Som hovedregel så skal du søge om byggetilladelse hos kommunen når det drejer sig om nybyg, tilbygninger og total ombygning. Følgende projekter kræver altså byggetilladelse:

  • Bygge et helårshus eller sommerhus
  • Bygge en 1. sal
  • Bygge en kvist
  • Bygge en udestue
  • Bygge anneks
  • Bygge en carport, garage, udhus el. lign. hvor det samlede areal af ”andre bygninger” udgør mere end 50 m2. Eller hvis bebyggelsesprocenten eller krav fra f.eks. lokalplanen, bygningsreglementet m.v. ikke kan overholdes.
  • Generelt bygge en tilbygning der udvider arealet af din bolig
  • Eller der skal foretages en større ændring eller ombygning
  • Ændre anvendelse af rum f.eks. hvis erhverv skal laves om til beboelse eller garage skal være beboelse.

HUSK: du må IKKE påbegynde byggeriet før du har fået byggetilladelsen.
Hvilke byggerier kræver byggetilladelse

Værd at vide

Hvad koster en byggetilladelse?

Det varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner opkræver et gebyr udregnet ud fra tidsforbrug og en timesats. Små byggerier (garage, udhus m.v.) er dog ofte sat til en fast pris. Andre kommuner vælger at finansiere sagsbehandlingen helt eller delvist gennem skatten, hvilket betyder at det er gratis at få behandlet ansøgningen. På kommunens hjemmeside kan du ofte hvad der er gældende.
Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner behandlingen ansøgningen på få dage, mens det kan tage flere måneder i andre kommuner. På kommunens hjemmeside har de som regel angivet en forventet behandlinsgtid.
Hvornår skal man ansøge om byggetilladelse?

Der skal ansøges om byggetilladelse INDEN byggeriet påbegyndes. Først når tilladelsen er i hus, må projektet skydes i gang.
Hvad sker der hvis man bygger uden byggetilladelse?

Bliver det opdaget at der er bygget uden byggetilladelse, resulterer det i en bøde, og i værste tilfælde at det byggede skal rives ned igen. Sidstnævnte kræves hvis byggeriet ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, byggeloven, lokalplanen m.v.
Skal småbyggerier anmeldes

Småbyggeri skal ikke længere anmeldes

Tidligere skulle du anmelde småbyggerier mellem 35-50 m2 til kommunen inden påbegyndelse. 1. juli 2017 blev bygningsreglementet dog ændret, så man ikke længere behøver at anmelde opførelse eller nedrivning af sekundære bygninger (f.eks. et skur, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse m.v.), såfremt arealet er under 50 m2.

OBS:

Byggeriet skal dog stadig efterleve bestemmelserne i lokalplanen og overholde byggetekniske regler om f.eks. højden på byggeriet, afstand til skel osv. Overstiger arealet af sekundære bygninger 50 m2 skal der stadig søges byggetilladelse.