Loft til kip
Større og lysere rum

Har du opdaget, eller mistænker du skimmelsvamp i din bolig? Bliv her klogere på hvor det oftest optræder, sundhedsmæssige konsekvenser, bekæmpelse og forebyggelse.

Hvad betyder loft til kip?

Loft til kip betyder at det normale vandrette loft er løftet så det følger tagets hældning op til kippen. Kippen er den øverste del af tagkonstruktionen hvor spærene mødes.

At have loft til kip løfter rummet gevaldigt, og det vil fremstå både større og lysere. Derudover giver det dig også muligheden for at etablere ovenlysvinduer, og på den måde få et flot naturligt lys i rummet.

Du skal dog vide at det er et omstændigt og kompliceret projekt, da der i de fleste tilfælde skal ændres i tagets spærkonstruktion. Projektet kræver ofte både ingeniørberegninger og gør rummet ubeboeligt under processen.

Fordele og ulemper ved loft til kip

Fordele
  • Rummet vil virke større og lysere.
  • Der er mulighed for at etablere ovenlys og derved få mere naturligt lys ind i rummet.
  • Unikke dekorations muligheder med de store skrå vægoverflader og det høje loft.
  • Ved et eventuelt salg, vil loft til kip ofte bidrage positivt til udbudsprisen.

Ulemper
  • Det er dyrere at varme rummet op, da der er flere kubikmeter, der skal varmes op.
  • Det er en omkostningsfuld affære at føre loftet op til kip.
  • Rummet er ubeboeligt, mens arbejdet står på.
  • Akustikken i rummet vil ændre sig, og du kan opleve at rummet bliver mere rungende. Dette kan dog til dels undgås ved at opsætte lydisolerende materialer som f.eks. perforerede gipsplader eller Troldtekt plader.
Hvad koster en faskine

Hvilke huse kan få loft til kip?

Hvis du drømmer om at hæve loftet til kip, skal du først og fremmest tjekke husets spærkonstruktion på loftet. De fleste huse med vandrette lofter har enten gitterspær eller hanebåndsspær – begge disse kan laves om til loft til kip.

Gitterspær ses som regel i parcel- og typehuse fra 1950’erne og 1960’erne, som har en lavere taghældning. Ønskes der loft til kip kræver det oftest at spærkonstruktionen ændres, hvilket er en omfattende og dyr opgave.

Har dit hus hanebåndsspær, og er det placeret så højt at du godt kan bevæge dig frit rundt uden at støde hovedet på, så behøver der ikke ændres på spærkonstruktionen. Du kan her sagtens få loft til kip med fritlagte spær, som du enten kan male eller beholde som de er.

Vær opmærksom på at det altid kræver ingeniørberegninger, når der skal ændres på husets bærende konstruktion – i dette tilfælde spærene.
Tagkonstruktion med gitterspær
Tagkonstruktion med hanebåndsspær
  • Husk at ansøge om byggetilladelse hos kommunen INDEN projektet påbegyndes. Derudover skal kravene fra bygningsreglementet også være opfyldt, hvilket bl.a. omfatter krav til isolering, brandforhold, materialer osv.
  • Sørg for at isoleringen lever op til de gældende energikrav. Det kan muligvis fylde mere end den eksisterende isolering og kan derfor tage lidt plads indad i rummet.
Hvad koster en faskine

Loft til kip kræver en fagmand

At føre loftet til kip er et yderst omfattende arbejde, der uden tvivl kræver en fagmand. Det skyldes at der i de fleste tilfælde skal ændres på husets bærende konstruktion, spærene.

Spærene bærer selve taget, hvilket betyder at hvis arbejdet ikke udføres korrekt risikerer man at tagkonstruktionen, og dermed taget, falder sammen.

Derudover kræver projektet bl.a. at der isoleres ordentligt, dampspærrende placeres rigtigt og at den indvendige loftbeklædning ændres. Taget skal også være tilstrækkeligt ventileret, så der ikke opstår råd og svamp i tagkonstruktionen.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste at du overlader arbejdet til de professionelle, der ved hvad de laver.

Vigtige overvejelser

Indvendig beklædning
De ekstra kubikmeter som rummet tilføres, kan give en rungende akustik. Tænk derfor i at den indvendige loftbeklædning skal afhjælpe dette f.eks. ved at opsætte perforerede gipsplader eller lydabsorberende plader såsom Troldtekt.
Byggesagkyndig
Det er en rigtig god ide at rådføre dig hos en byggesagkyndig ift. mulighederne og processen.
Byggetilladelse
HUSK at projektet ikke må påbegyndes, før du har fået byggetilladelse fra kommunen.
Udskift taget
Trænger taget snart til at blive udskiftet, kan der være en fordel i at skifte det ved samme lejlighed, når der alligevel skal arbejdes på tagkonstruktionen.
Vis flere

Byggetilladelse

Ansøg inden byggeriet påbegyndes
Læs mere her