Hvor?

Nyttigt at vide om en maler

Uddannelse
En uddannet maler har gennemgået omkring 3,5 års læretid. Disse år fordeles på et skoleforløb og praktik i et malerfirma.

Autorisation
Det kræver ikke autorisation at arbejde som maler.

Brancheforeninger
De fleste malere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, der sikrer dig som kunde, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Maler

En maler er en faglært håndværker, der primært behandler og maler murværk, træværk og metaloverflader. Overordnet kan malerarbejde deles op i indendørs malerarbejde og udendørs malerarbejde, og maleropgaverne knytter sig både til nybyggeri og renovering af eksisterende bygningsdele såsom maling af lofter, vægge og paneler, opsætning af tapet, maling af facader osv. Der findes utallige teknikker og farver, og maleren kan rådgive dig om lige netop din maleopgave mht. type af maling, farver og design.

Indendørs malerarbejde
Inden for kan en maler bl.a. hjælpe dig med tapetopsætning, opsætning af væv of filt samt maling af vægge, gulve, lofter og paneller. For at få det flotteste og mest holdbare resultat skal det der skal males nedvaskes først og evt. spartles eller fuldspartles for at udfylde huller og ridser.

Udendørs malerarbejde
Udenfor kan en maler også hjælpe dig med flere forskellige opgaver f.eks. hvis gavlen, facaden eller vinduerne trænger til at blive renset og/eller malet. Eller måske har du fået opsat nyt hegn eller det gamle skal males – en maler kan hjælpe med at behandle både nyt og tidligere behandlet træværk.

En maler kan hjælpe dig med at behandle både nyt og tidligere behandlet træværk såsom hegn, træterasse, facade osv. Når du skal have malet træværk udendørs, skal du tage højde for vejret, da træværket skal være tørt. Fra maj til september er træværket som regel tørt nok til at blive malet, når det ikke har regnet i en uge. Helt ideel er sensommeren hvor træet har fået lov til at tørre sommeren igennem. På den anden side skal du dog undgå at få malet i meget varmt vejr, da træbeskyttelsen tørrer for hurtigt til at trænge ordentligt ind i træet.

Kan jeg male selv?
Der er intet til hinder for at du selv kaster dig, ud i malerarbejdet, og det kræver ikke den store håndværksmæssige kunnen som andre byggeprojekter. Derfor udfører mange danskere også selv malerarbejdet for at det bliver billigere. Det er dog vigtigt, at du laver et godt forarbejde, inden du påbegynder dit malerprojekt, hvilket godt kan tage lidt tid – f eks. nedvaskning, slibning af ujævnheder osv. Husk også på at selve processen med at male kan være fysisk hård og krævende. Og selvom du har forberedt dig grundigt, er det ikke en garanti for et vellykket arbejde. Frustration kan ofte opstå, hvis resultatet ikke bliver så godt, som man havde håbet på evt. på grund af dårlig udførelse eller at malingen skaller af, fordi man har valgt en forkert maling. For at udngå alt dette og få det flotteste resultat anbefaler vi derfor, at du benytter dig af en professionel maler.

En professionel maler kan spare dig for både tid og penge, og give dig et flottere og mere holdbart slutresultat. Med en professionel maler er du sikret, at arbejdet udføres korrekt med de rigtige teknikker, og at der anvendes den rigtige maling. Derudover udføres malerarbejdet ofte væsentligt hurtigere, end hvad du selv kan. Du kan i stedet bruge din tid på sjovere ting.

Desværre bliver mange danske malerfirmaer udkonkurreret af firmaer der arbejder sort, da de kan gøre arbejdet billigere. Husk dog, at ikke alene er det ulovligt at anvende sort arbejdskraft, men du mister også retten til at klage over arbejdet, hvis der er fejl eller mangler.

Gode tips og råd
Inden du kontakter en maler, kan det være en god ide at gøre dig nogle tanker omkring hvad og hvordan, du gerne vil have malet eller tapetseret. De seneste par år er der kommet meget fokus på klima og miljø, og en del malere tager derfor udgangspunkt i miljøvenlige malermaterialer og arbejdsgange. Typisk gives der et samlet fast tilbud på en maleropgave, men enkelte malere afregner efter timeforbrug og materialevalg. Bestem dig gerne inden hvad du foretrækker. Derudover er det en god ide at beskrive  dit malerprojekt så godt som muligt. Hvad skal males? Ca. hvor mange kvadratmeter skal males? Og hvornår forestiller du dig, at malerarbejdet skal udføres? På den måde får I forventningsafstemt omfanget og processen af projektet.

Garantiordning giver dig tryghed
Mange malere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, som er en ekstra tryghed for sig som kunde. Garantiordningen sikrer dig håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. Er der fejl, mangler eller sjusk ved det arbejde maleren har udført for dig, og I ikke formår at finde en løsning indbyrdes, så kan du indgive en klage til Håndværkets Ankenævn. Får du medhold heri men maleren ikke efterlever kendelsen, træder garantiordningen i kraft.

En af de mest udbredte brancheforeninger for danske malere er Danske Malermestre, som du kan læse mere om her.