Hvor?

Nyttigt at vide om en kloakmester

Uddannelse
Titlen som kloakmester opnås gennem et bestået kursusforløb. Optagelse på kurset kræver man i forvejen er uddannet bygningskonstruktør, struktør, murer, VVS-installatør eller anlægstruktør.

Autorisation
Kloakarbejde kræver en autorisation. Vær sikker på at dit kloakarbejde udføres korrekt og efter gældende regler, ved at tjekke om din kloakmester er registeret i Sikkerhedsstyrelsen Autorisationsregister.

Brancheforeninger
De fleste kloakmestre er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, der sikrer dig som kunde, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Kloakservice

Mange tænker nok ikke over deres klokasystem særlig tit, hvis overhovedet, da det er en usynlig del af vores hverdag. Kommunerne har ansvaret for hovedkloakerne, men de enkelte husejere har ansvaret for kloaken på egen grund. I princippet er vores kloaksystem udviklet til at være selvrensende, og vil derfor også ofte fungerer uden problemer i mange år. Før eller siden kan det dog ske at kloakkerne bliver overbelastet, ramt af rotter eller andet der kan give problemer. I de tilfælde får du brug for en kloakmester.

En kloakmester udfører en række forskellige opgaver inden for inspektion og vedligeholdelse af kloak og anlæg, etablering af nye anlæg, samt udvidelse af eksisterende kloakanlæg. Du oplever måske at et toilet ikke skyller ordentligt ud, at der er ubehagelig kloaklugt i dit hjem eller måske sammenstyrtning af jord udenfor. Eller måske skal dit kloakanlæg eller brønd spules ren for naturaffald eller andre former for forstoppelser. Det kan også tænkes, at der er er sket rørskader eller andre brud på anlægget, som skal repareres. I alle disse tilfælde skal du ahve fat i en kloakmester til at hjælpe dig.

Skybrud skaber store udfordringer for din kloak
Danmark har de seneste år oplevet, og vil fortsat opleve, stigende mængder nedbør bl.a. i form af skybrud. Især skybrudene, hvor der kommer meget regn på kort tid, kan give store problemer, kloakerne er overbelastede, og vandet ikke har nogen steder at løbe hen. Har du problemer med bortledning af vand fra din have, kan du med fordel overveje at få nedlagt dræn. Med eksempeltvis et omfangsdræn kan du sikre dig mod oversvømmede kælderrum.  

Herunder kan du se eksempler på på opgaver en kloakmester kan hjælpe dig med:

  • Generel kloakservice
  • Kloaktv, TV-inspektion, kloakrensning
  • Slamsugning
  • Kraftigt tilstoppede afløb
  • Lægning af dræn
  • Rottesikring

God ide at kende afløbssystemets tilstand
Opdager du problemer med eller skader på kloakken, er det yderst vigtigt at du reagerer med det samme. Konekvensen af ikke at reagerere hurtigt kan være store, da det kan betyde ødelæggelse af andre bygningsdele. Kloakskader kan f.eks. give fugt i kælderen hvilket kan føre til skimmelsvamp eller rotteproblemer. Det er derfor en god ide ind imellem at få udført en kameraundersøgelse (TV-inspektion) af kloaksystemet, som giver jer konkret viden om kloakkens tilstand og hvorvidt den trænger til reparation. TV-inspektioner kan i de fleste tilfælde kan udføres for mellem 2500-5000 kr. Betragt det som en god investering, da det kan blive meget dyrere, hvis først skaden er sket. Kontakt din lokale kloakmester for at høre nærmere.

Står du og skal købe hus, er det også en rigtig god ide at kende kloakkens tilstand, da det ellers kan resultere i ubehagelige og meget dyre overraskelser, når man har overtaget huset. De fleste tilstandrapporter nemlig ikke omfatter kloaksystemet. Igen er det oplagt at op foretaget en TV-inspektion, hvor I får klarlagt tilstanden af kloakken. Skal der foretages reparationer vil mange købere bede sælger om at udbedre skaden.

Må du selv udføre kloakarbejde?
Nej, du må ikke selv udføre kloakarbejde – der skal altid en autoriseret kloakmester til. Det eneste kloakrelaterede arbejde du må lave selv er at grave faskiner, som er hulrum i jorden, hvor vandet fra nedløbsrørene samles og siver ud i jorden.

Når du kontakter en kloakmester, så være sikker på at han har autorisation til at foretage kloakarbejde. I Sikkerhedsstyrelsens autrisationsregister kan du altid tjekke om din kloakmester har autorisation.

Derudover er det ofte er en god ide at få et overslag på prisen, og bede kloakmesteren kontakte dig hvis der skal laves mere end forventet. På den måde undgår du en ubehagelige overraskelse når regningen kommer.

Garantiordning giver tryghed
Mange kloakmestre er medlem i en brancheforening med en tilhørende garantiordning, der er en ekstra sikkerhed for dig som kunde. Den er din sikkerhed, hvis der er fejl eller mangler ved det arbejde som kloakmesteren har udført for dig, og I ikke kan løse tingene indbyrdes, men sagen må indbringes for et ankenævn.

Garantiordningerne træder i kraft, hvis du har fået medhold i din klagesag, men din håndværker ikke efterlever den kendelse der er blevet afsagt. I det tilfælde vil en garantiordning som regel dække dine udgifter til arbejdet eller sørge for at et andet kloakfirma udfører arbejdet.

En af de mest udbredte garantiordninger blandt danske kloakmestre er Danske Kloakmestrer, som du kan læse mere om her.