Hvor?

Nyttigt at vide om en entreprenør

Uddannelse
Det findes ingen uddannelse for titlen som entreprenør. Det er ofte en titel en håndværker påtager sig ud fra erfaring med at håndtere større entrepriser.

Autorisation
Det kræver ingen autorisation at arbejde som entreprenør.

Brancheforeninger
De fleste entreprenører er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, der sikrer dig som kunde, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Entreprenør

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør/håndværker og bygherre om opførsel af bygninger og anlæg. En entreprenør er derfor en fælles betegnelse for en person eller et firma, der varetager en bred vifte opgaver indenfor byggebranchen, ofte ifm. konstruktion af bygninger. En entreprise udføres normalt til en aftalt fast pris, som bestemmes forud for projektets påbegyndelse.

Herunder kan du få et overblik over hvad en entreprenør kan hjælpe dig med:

  • Hovedentreprise
  • Fagentreprise
  • Underentreprise
  • Renovering
  • Bygningsrenovation
  • Renoveringsprojekt
  • Tilbygning
  • Ombygning

Hvad er en totalentreprise?
Totalentreprise er en fremgangsmåde, man bruger ved større byggeprojekter, hvor bygherren selv kan risikere at stå med kontakten og administrationen af op til flere håndværkere og leverandører. Det er ofte meget tidskrævende, men koster som regel også flere penge. Ved en totalentreprise kontakter man et byggefirma, som tager sig af hele processen. Typisk har byggefirmaet deres eget leverandørnetværk, som kan gøre dit byggeprojekt billigere og enklere. I Danmark er der flere byggefirmaer der tilbyder totalentrepriser, derfor er det vigtigt, at man får flere tilbud på sit byggeprojekt, således at man kan finde frem til netop det byggefirma, der tilbyder den bedste totalentreprise efter ens behov.