Hvor?

Nyttigt at vide om en anlægsgartner

Uddannelse
En uddannet anlægsgartner har været igennem en læretid på mellem 4 år - 4 år og 6 mdr. Disse år fordeles på et skoleforløb på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed.

Autorisation
At arbejde som anlægsgartner kræver ingen autorisation.

Brancheforeninger
De fleste anlægsgartenere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, som sikrer dig som kunde, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Det laver en anlægsgartner

Herunder kan du læse mere om nogle af de opgaver en anlægsgartner bl.a. løser

Anlægsgartner

En anlægsgartner er betegnelsen for en faglært håndværker, der anlægger og plejer private haver, parker og andre grønne områder. Efterhånden skelnes der kun svagt mellem ”en gartner” og ”en anlægsgartner”. En anlægsgartner har typisk speciale i anlægsteknik, hvor en gartner har speciale i plejeteknik og renholdelse af grønne områder.

Anlægsgartner
En anlægsgartner kan hjælpe dig med at etablere bede, belægninger, terrasser, indkørsler eller omlægning af eksisterende bede. En del anlægsarbejde foregår med brolægning af fliser på gangarealer, parkeringspladser, trapper og trin. En anlægsgartner kan også etablere vand i haven i form af havebassiner, havedamme, vandløb eller hvad du måtte ønske.

Derudover har en uddannet anlægsgartner en dybdegående viden om planter og har sprøjtecertifikat, hvilket vil sige, at han/hun har lov til at bruge sprøjtemidler, og ved hvordan de skal håndteres. De har også bemyndigelse til at bruge køretøjer som trakter og minigravko.

Typiske anlægsgartner opgaver
Lægning af indkørsel eller opbygning af mur/hegn, fliseelægning, såning, beskæring, plantning, udføring af trækonstruktioner i haveanlæg som f.eks. hegn og træterrasse, skitsering af uderum, etablering af springvand, lugning af ukrudt osv.

Gartner
En gartner arbejder med planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle slags planter. En gartner med speciale i plejeteknik kan hjælp dig med at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer. En del gartnervirksomheder tilbyder også vedligeholdelsesaftaler, hvis du ønsker at slippe for havearbejdet selv. Vedligeholdelse kan inkludere alt fra græsslåning og andet generelt havearbejde, til ejendomsservice i forbindelse med snerydning, saltning med mere.

Vedligeholdelse af have
Planter, græs, træfældning, beskæring, græsslåning, vedligeholdelse af grønne områder, snerydning, hækkeklipning, ukrudtsbekæmpelse, snerydning osv.

Hvad enten det er en gartner eller anlægsgartner du har brug for, så er der visse ting du kan overveje inden du tagre kontakt. For eksempel kan du overveje, hvilken flisetype du ønsker lagt i haven. Har du billeder fra magasiner eller egne skitser, du kan vise gartneren? Husk på, at det meste gartnerarbejde foregår udenfor, og at det danske klima derfor forhindrer arbejde på visse årstider. Vær derfor også gerne ude i god tid, så det meste af arbejdet kan gå i gang, så snart solen kigger frem eller den værste vinter er ovre.

Hvad koster en anlægsgartner i timen?
En anlægsgartner bliver som regel ikke betalt på timebasis. I langt de fleste tilfælde aftales en samlet fast pris for arbejde og anvendte materialer forud for projektets påbegyndelse. Som i mange andre tilfælde så kan pris og kvalitet hænge sammen her. Vi anbefaler dog, at du ikke vælger en anlægsgartner ud fra pris alene. Prøv evt. at finde nogle referencer på tidligere udført arbejde. På den måde får du et indblik i tidligere kunders oplevelse med firmaet og hvor tilfredse de har været både med processen og slutresultatet. Har firmaet et godt ry, så er det ofte merudgiften værd.

Åben dialog med din anlægsgartner er vigtigt
Sørg også for at have en god, forståelig og åben dialog med din anlægsgartner, så der ikke opstår nogle misforståelser. Fortæl åbent om din vision, så han bedre kan hjælpe dig med at realisere den. Husk også, at en anlægsgartner har forstand på det han/hun laver, og ofte kan komme med input og gode idéer.

Derudover kan det være en god ide i fællesskab at lave en handlings- eller projektplan, så begge parter ved hvornår hvad forventes færdigt. Jo mere I får snakket sammen, jo bedre forventningsafstemning – og jo bedre chancer er der for at I får en god oplevelse.

Tryghed gennem en garantiordning
Titlen anlægsgartner er ikke beskyttet, og derfor kan alle i princippet kalde sig anlægsgartner, selv uden en gartneruddannelse. For at være sikker på at få det bedste resultat, er det derfor en god ide at sikre sig at folk er uddannede inden for området.

Mange af de faglærte anlægsgartnere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, som er en ekstra tryghed for dig som kunde. Det giver dig en sikkerhed, skulle det ske at der er fejl, mangler eller sjusk ved det arbejde som anlægsgartneren har udført for dig, og I ikke kan løse tingene indbyrdes. I sådan et tilfælde kan sagen indbringes for et ankenævn.

De fleste faglærte anlægsgartnere er med brancheforeningen Danske Anlægsgartnere, som netop har et klagenævn og en garantiordning til rådighed for kunderne. Du kan læse mere om brancheforeningen her.