Sort arbejde vs. regning
Kend ulemperne ved sort arbejde
Overvejer du at få udført sort arbejde? Bliv klogere på ulemperne ved det her inden du får det udført.

Hvornår er noget sort arbejde?

SKAT har opsat nogle regler, der skal hjælpe folk med at kunne skelne hvornår noget falder ind under kategorien sort arbejde.

Familie og vennetjenester er som udgangspunkt skattefrie, medmindre:
  • Opgaven går over hvad der er normalt at hjælpe med f.eks. fordi det har en væsentlig økonomisk værdi.
  • Du modtager penge eller arbejdstjenester i bytte.

Hjælper du en kammerat ved at udføre et stykke arbejde for ham, er det altså helt okay – så længe du ikke bliver betalt for det. Betalingen kan både være i kontanter eller arbejdskraft.

Et eksempel kan være at du er håndværker og hjælper en ven med at sætte en væg. Din ven er revisor, og han betaler for væggen ved at lave dit årsregnskab. Denne udveksling af arbejdskraft karakteriseres som sort arbejde og er derfor ulovligt.

Du kan læse mere om reglerne på SKATs hjemmeside her.
Maler der maler køkken

Hvilke ulemper er der ved sort arbejde?

Sort arbejde er ikke uden risiko. Udover at være ulovligt, så har sort arbejde nemlig en række andre ulemper du bør være opmærksom på.

  1. Du mister retten til at klage over arbejdet, hvis det er udført forkert eller dårligt. Da aftaler om sort arbejde som regel bliver indgået mundtligt, kan det være meget svært at bevise hvad der egentlig blev aftalt, skulle der opstå uenigheder med håndværkeren eller problemer med det udførte senere hen. Det kan resultere i ekstra udgifter, når det dårlig udførte arbejde skal ordnes.
  2. Da du ikke har nogen dokumentation for arbejdet, dækker forsikringen heller ikke skader som evt. kan opstå senere hen.
  3. Du har ikke mulighed for at bruge håndværkerfradraget.
  4. Opstår der personskade under arbejdet, kan du få en bøde og ende med at skulle betale arbejdsskadeerstatning til den udførende.
  5. Du kan faktisk risikere at sort arbejde ender med at blive dyre end hvidt arbejde. Sort arbejdskraft mangler nemlig ofte erfaring, og leverer derfor ikke altid den samme kvalitet eller service som den ”hvide” arbejdskraft. Derudover skal du selv betale hvis noget bliver ødelagt under arbejdet, hvorimod den ”hvide” arbejdskraft som oftest er forsikret.

Nyttig info

Hvem skal indberette til SKAT?
Det er den udførendes ansvar at indberette indtjeningen til SKAT.
Hjælp for min. 10.000 kr.
Får du hjælp for min. 10.000 kr. SKAL du betale digitalt (f.eks. dankort eller netbank). Ellers kan du risikere at skulle betale moms og skat af beløbet hvis den udførende undlader at betale det.
Børn under 16 år
Børn og unge under 16 år må godt arbejde skattefrit i private hjem f.eks. hos familie, venner eller naboer. De må f.eks. godt lufte naboens hund eller hente deres børn fra skole mod et mindre pengebeløb uden at skulle betale skat.
Pensionister
Folkepensionister i 2017 må arbejde i private hjem for op til 10.700 kr. uden at skulle betale skat. Du behøver ikke nødvendigvis modtage folkepension, men du skal være berettiget til at modtage den.
Hvad er småopgaver?
Arbejde i private hjem refererer til småopgaver, som det er normalt for en person at udføre selv. Det kan f.eks. være indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde, hentning af børn, småreparationer på boligen m.v.
Vis flere
Haandvaerker der skaerer træ på maskine

Hvad er straffen for sort arbejde?

Hvem bliver straffet for sort arbejde? Den udførende eller den der betaler for det?

Kan det bevises at du bevidst har indgået en aftale om at få udført sort arbejde, kan du risikere at at blive dømt for skattesvig eller i allerværste tilfælde ryge i fængsel.

Den udførende kan blive dømt til at betale skat af det beløb de har fået for det sorte arbejde samtidig med at de får en bøde. I værre tilfælde kan den udførende også risikere fængselsstraf anklaget for medvirken til skattesvig.

Indtil videre er ingen danskere blevet dømt for at købe sort arbejde, men tænk dig alligevel godt om. Der er en række ulemper ved sort arbejde, som stiller dig svagere som bygherre (jf. tidligere afsnit).
Udføres der synligt arbejde af professionel karakter uden for på en privat grund, har SKAT siden 1. juli 2012 haft ubetinget ret til at foretage en kontrol.
I denne situation skal håndværkerne kunne fremvise gyldigt ID.

Kontrakt med håndværkere

Husk et skriftligt aftalegrundlag
Læs mere her