Ejerskifteforsikring
Vær sikret mod skjulte skader ved huskøb
Står du og skal købe eller sælge hus? Læs her, hvilke fordele der er ved en ejerskifteforsikring både for køber og sælger.

Hurtige fakta

Ejerskifteforsikringen skal tegnes INDEN købet nøglerne overdrages.
For at kunne få tilbud på en ejerskifteforsikring, er det en forudsætning at der forelægger en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport.
En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 år – medmindre der bliver tegnet en udvidet en på 10 år.
Det er sælger der skal lægge op til en ejerskifteforsikring.
Vis flere

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Prisen for en ejerskifteforsikring afhænger af ejendommens størrelse, stand, alder, pris og hvilket selskab forsikringen tegnes hos.

Derudover afhænger prisen også af om der vælges en standarddækning på 5 år eller en udvidet dækning på 10 år, der også dækker lidt flere forhold. Den udvidede er naturligvis dyrere.

I 2017 kan den billigste ejerskfiteforiskring fås for omkring 8.000 kr. og de dyreste med uvidet dækning ligger på op mod 30.000 kr.

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen – det er forudsætningen for at de kan fraskrives sælgeransvaret ved skjulte skader og mangler.
Maler der maler køkken
  • Vælger du som sælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, så står du med det økonomiske ansvar for eventuelle skjulte skader og mangler de næste 10 år i den solgte bolig.
  • Dækkes en eventuel skade af andre forsikringer f.eks. husforsikringen, så sækker ejerskifteforsikringen ikke.
Haandvaerker der skaerer træ på maskine

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader og fejl som var tilstede inden overtagelsen af en ejendom, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten – eller i så fald er tydeligt forkert beskrevet. Det kan f.eks. være lækage, brud, svækkelse, revnedannelse, brud, ulovlige elinstallationer eller manglende bygningsdele.

Vær opmærksom på, at forsikringen normalvis kun dækker kun forhold der er i bygningen, dvs. at alt hvad der er uden for murerne ikke er dækket.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold som er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, da køber er bekendt hermed inden købet. Derudover dækkes forhold der kun kan forventes at fremgå i ældre huse ikke f.eks en fugtig kælder i et hus fra 1940’erne.

Hvem skal tegne ejerskifteforsikringen?

I praksis så skal sælger indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring i et bestemt forsikringsselskab og fremlægge dette tilbud for køber. Derefter er det op til køber om de vil accepetere tilbuddet eller ej.

Køber har lov til at vælge en anden ejerskifteforsikring evt. i et andet forsikringsselskab – sælger er dog kun forpligtet til at betale hvad der svarer til halvdelen af det tilbud som han har givet køber.

Vil du som køber gerne tegne en ejerskifteforsikring, men sælger har ikke fremlagt muligheden, så skal du opfordre dem til det. Du kan nemlig ikke tegne en ejerskifteforsikring uden sælgers medvirken. Det kræver at sælger for lavet en tilstandsrapport, udarbejdet en elinstallationsrapport og indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring.
Haandvaerker der skaerer træ på maskine

Hvad får sælger ud af en ejerskifteforsikring?

Som sælger har du det økonomiske ansvar i hele 10 år for eventuelle skader eller mangler der har været tilstede i huset inden salget. Du kan frigøre dig for dette ansvar vha. en ejerskifteforsikring.

Forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring er at der er udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for huset. Derefter kan du fremlægge muligheden om en forsikring for køber, hvor du som sælger selv skal betale halvdelen af den forsikringdu foreslår.

Byggetilladelse

Ansøg inden byggeriet påbegyndes
Læs mere her