Bebyggelsesprocent
Hvor meget må du bygge på din grund?
Ønsker du at bygge til på din grund? Så husk at holde dig inden for bebyggelsesprocenten. Se her hvad den er, og hvordan den udregnes.

Hvor meget må du bygge på din grund?

Ifølge bygningsreglementet vil bebyggelsesprocenten oftest være som vist i tabellen til højre, såfremt en række standardkrav er opfyldt.

Vær dog opmærksom på, at der kan være fastsat en anden bebyggelsesprocent i lokalplanen – i det tilfælde er det lokalplanens bestemmelser der gælder. Også forskellige servitutter kan have indflydelse på hvor meget og hvordan du må bygge til på din grund.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter kommunen og hører hvilken bebyggelsesprocent der er gældende for din grund, inden du påbegynder dit byggeprojekt.

 • Ejendomstype
  Maksimal bebyggelsesprocent
 • Fritliggende ejendomme, villaer o.lign.
  30%
 • Sammenbyggede familiehuse (rækkehuse, dobbelthuse m.v.)
  40%
 • Sommerhuse
  15%
 • Etagebebyggelse
  60%
 • Bebyggelse til erhverv eller institutionsbrug
  45%

Hvordan udregnes bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede etageareal med grundens størrelse.

Bebyggelsesprocent = (etageareal x 100)/ grundens størrelse

I etagearealet indgår boligens areal men også sekundære bygninger som carport, udhuse, skure, åbne overdækninger m.v. Dog kan de første 35 m2 (20 m2 for rækkehuse) af sekundære bygninger fratrækkes ved udregningen.
Har du et hus med et etageareal på 120 m2 + 40 m2 udhus, garage m.v. og en grund på 1000 m2, så udregnes bebyggelsesprocenten således:

120 + (40 – 35) = 125 m2 boligareal
125 x 100/1000 = 12,5 %

Ønsker du at bygge en tilbygning på 50 m2 bliver bebyggelsesprocenten:

(120 + 50) + (40 -35) = 175 m2 boligareal
165 x 100/1000 = 17,5 %
Grundens areal er det der er registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR).

Byggetilladelse

Ansøg inden byggeriet påbegyndes
Læs mere her