Hvor?

Nyttigt at vide om en tømrer

Uddannelse
En uddannet tømrer har gennemgået 4,5 års læretid, der har foregået på en erhvervsskole og i praktik hos en tømrermester.

Autorisation
Man skal ikke være autoriseret for at arbejde som tømrer. Titlen er ikke beskyttet, så du er ikke garanteret en uddannet eller erfaren fagmand, bare fordi vedkommende kalder sig tømrer.

Brancheforeninger
De fleste uddannede tømrere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, som sikrer dig som kunde, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Tømrer

Tømrerfaget er et af de ældste håndværkerfag i Danmark. En tømrer er en faglært bygningshåndværker, der traditionelt set arbejder med træ. I dag laver tømrerfirmaer dog mange forskellige typer opgaver, der rækker udover kun at arbejde med træ. De enkelte tømrerfirmaer er ofte specilister inden for en bestemt type tømrerarbejde.

Overordnet arbejder en tømrer især med nybyg, ombygning og renovering af byggeri. Herunder ligger tømreropgaver som det at lægge gulve, opsætte lofter, montere vinduer og døre, lægger tag, opstille skillevægge, montere brædde- og pladebeklædninger osv. Større renoveringsopgaver falder også inden for tømrens arbejdsfelt.

Herunder kan du få et overblik over hvilke opgaver en tømrer typisk udfører:

 • Montering af vinduer og døre
 • Opsætning af køkken
 • Konstruktion eller renovering af træterrasse
 • Montering af porte
 • Opsætning af vægge og lofter
 • Montering af paneler
 • Generel renovering af rum og bygninger
 • Montering af trapper

Hvad koster en tømrer i timen?
En tømrer bliver sjældent betalt på timebasis. I langt de fleste tilfælde aftales en samlet fast pris på arbejde og materialer forud for projektets påbegyndelse. Som i mange andre tilfælde så hænger pris og kvalitet ofte sammen her. Det er ofte kun i enkelte tilfælde at timebetaling kan være relevant f.eks. hvis det kun drejer sig om et lille stykke tømrerarbejde, du skal have udført. Men husk at også her følges pris og kvalitet oftes ad, så beslut dig ikke ud fra prisen alene. Det er selvfølgelig forskelligt hvad tømrere tager i timen, da udbud og efterspørgelse samt det geografiske område de arbejder i spiller ind. De fleste tager dog ca. 400 kr/time + moms, eller mere. Endvidere er det svært for tømren at konkurrere med sort arbejde. Husk dog, at ikke alene er sort arbejde ulovligt, men du mister også retten til at klage over arbejdet hvis der er fejl, mangler eller sjusk. Det er altid en god ide at prøve at finde nogle referencer af tømrens tidligere arbejde, og se hvordan tidligere kunder har oplevet samarbejdet med ham, og hvor tilfredse de har været. Nogle af de ting det for rigtig mange er rart af vide er:

 • Er tømreren villig til at komme og rette mindre fejl og mangler?
 • Kommer han til tiden?
 • Bruger han de aftalte materialer?
 • Er der unødig ventetid på materialer?
 • Bliver han færdig med opgaven til aftalt tid?
 • Er tidligere kunder tilfredse med kvaliteten?
 • Virker tømreren pålidelig og troværdig?

Er du tilfreds med tømrerens omdømme, og er han kendt for godt arbejde i god kvalitet, betyder det for mange meget mere, end at han har en lav timepris. De ekstra penge er som regel godt givet ud, da det betyder en bedre kvalitet.

Husk at tale åbent med din tømrer
De fleste tømrerfirmaer har mange års erfaring med tømreropgaver. Tømreren har normalvis beskæftiget sig med mange og specifikke tømreropgaver. Derfor skal du huske at lytte til hans gode råd og anbefalinger. Ofte har tømren også foreslag til, hvordan du kan nemmere og billigere kan løse din tømreropgave.

Måske kan tømrefirmaet også hjælpe dig med andre ting – såsom at anbefale andre tømrere eller fagmænd til andre opgaver. Husk at tale åbent med din tømrer – han ved ikke, hvad du tænker, men kun at du vil have din tømreropgave udført. Snak åbent om dine ideer eller eventuelle problemer, så tømrerfirmaet forstår, hvad du helt præcist ønsker, og hvilken måde du gerne vil have opgaven udført på. Sørg for at lave en detaljeret plan over løsningen af opgave, i fællesskab med tømrerfirmaet, f.eks. er det en god ide at bruge energi på at udarbejde tegninger og handlingsplaner.

Garantiordning giver dig tryghed
De fleste tømrere er medlem af en brancheforening med en tilhørende garantiordning, som er sin ekstra sikkerhed som kunde. Står du i en situation hvor der er fejl, mangler eller sjusk ved det arbejde tømren har udført, og I ikke kan løse problemet selv, så kan du indgive en klage til Håndværkets Ankenævn. De fleste garantiordninger træder i kraft, hvis du har fået medhold i en klagesag, men din håndværker ikke efterlever den kendelse der er blevet afsagt. En af de mest udbredte garantiordninger blandt danske tømrere er Dansk Håndværks Håndværkergaranti, som du kan læse mere om her.