Skal du have fældet et træ?
Få overblik over dine muligheder og undgå ulykker

Har du et træ der skal fældes? Her får du gode råd og vejledning så træet fældes korrekt og du undgår ulykker
citat Alt for mange, der selv kaster sig ud i en træfældning, kommer til skade, fordi de bevæger sig på ukendt territorium og fejlvurderer projektet og dets omfang.
Ejner Krogsgaard - Krogsgaard Have & Anlæg
Ejner Krogsgaard
Krogsgaard Have & Anlæg

Hvor?

Hvad koster det at få fældet et træ?

Prisen på en træfældning afhænger altid af opgavens omfang og derfor er det svært at komme med et konkret prisoverslag. Der er mange faktorer der spiller ind og prisen afhænger bl.a. af:

 • Træsort
 • Træets størrelse
 • Træets placering
 • Om træet kan falde i sin fulde længde
 • Om træet skal skæres til brænde, flises, køres væk osv.

Grundreglen er, at man får det mest realistiske prisestimat ved, at kontakte en professionel som gerne laver en gratis besigtigelse af opgavens omfang. Ofte kan man selv klare dele af efterarbejdet, hvilket har afgørende betydning for prisen. Her gælder bl.a. oprydning, opskæring og bortskaffelse af det fældede træ, hvilket du sagtens kan betale dig fra, men det er også her, der er penge at spare hvis du gør det selv.
Træfældning pris
Undgå ulykker ved træfældning

Undgå ulykker

Den der fælder træet har det fulde ansvar for fældningens konsekvenser og en fældning er bestemt ikke ufarlig. Ulykker sker især når det ikke lykkes at styre fældningsretningen. Hertil opstår der hyppigt ulykker når der opholder sig andre personer, end dem der fælder træet, i området omkring træet. Træfælderen har både ansvaret for de tilstedeværendes sikkerhed samt for, at de er bekendt med at der fældes et træ.

Økonomisk tryghed

Det er for egen, eller forsikringens, regning hvis du forvolder skade i forbindelse med en træfældning. Derfor er der ligeledes stor økonomisk tryghed ved at lade en professionel udføre arbejdet, da de hermed også overtager denne del af ansvaret.

Et par tommelfingerregler

 • Fæld ikke træer når det blæser – her kan du ikke kontrollere fældningsretningen.

 • Fæld ikke selv træer der er tæt på skel eller bygninger, og/eller hvis der skal udføres en såkaldt topkapning.

 • Anskaf altid sikkerhedsudstyr. Forsikringen dækker ikke skader der er forekommet uden brug af sikkerhedsudstyr.

 • Se efter om der er grene fra tilstødende træer som er i karambolage med træet, eller knækkede grene i trækronen som kan falde ned, i så fald skal disse fjernes først.

 • Sørg for, at der er plant underlag i fældningsretningen, så det fældede træ ikke ruller.

 • Bor du ved jernbanen eller et af Banedanmarks arealer er du forpligtet til at informere Banedanmark hvis du vil fælde et træ der muligvis kan nå disse arealer.

Stubfræsning

Find lokal håndværker til at hjælpe dig her
Læs mere her