Omfangsdræn
Undgå fugtskader i kældervæggene

Har du mistanke om fugt i din boligs fundament? Så kan et omfangsdræn være løsningen. Læs med i denne guide og bliv, på få minutter, klogere på omfangsdræn.

Hvad koster et omfangsdræn?

Det er svært at komme med et konkret bud på hvad det koster at få lagt omfangsdræn. Prisen afhænger af flere faktorer bl.a. antallet af meter dræn der skal nedgraves, jordtypen, dybden der skal graves i, om fundamentet skal understøttes osv.

Men omfangsdræn er en stor investering, og koster ofte fra 200.000 kr. og opefter.

Den relativt høje pris skyldes desuden de mange arbejdstimer som skal udføres af en autoriseret kloakmester samt materialerne. Du kan ofte hjælpe til med gravning og bortskaffelsen af jorden, hvilket sparer en del af kloakmesterens arbejdstid, så du på den måde kan spare lidt af regningen.

Et omfangsdræn kan dog være en særdeles fornuftig investering, da en fugtskade i boligen kan blive væsentligt dyrere at udbedre.
Hvad koster en faskine
Hvad koster en faskine

Gør det ikke selv!

Nedgravning af omfangsdræn er IKKE et gør-det-selv-projekt. Da dræningssystemet skal kobles til kloaksystemet SKAL det udføres af en autoriseret kloakmester, da du på ingen måde må rode ved kloakken selv.

Du må heller ikke selv gå i gang med udgravningen, da du kan risikere, at hele huset synker sammen hvis du graver for meget af gangen. Hertil er det ikke lige meget hvor dybt drænet nedgraves. Ligger drænet for højt, vil fundamentet fortsat få fugt. Ligger drænet derimod for dybt, dræner det jorden og der vil være risiko for, at huset styrter sammen.

Derudover skal kommunen syne og godkende anlægget. Husk desuden at nedgravning af omfangsdrænet kræver både byggetilladelse og udledningstilladelse. Er der noget du ellers er i tvivl om kan du kontakte kommunens tekniske forvaltning.

Hvor?

Undersøg din bolig for fugtskader

Fugt kan skyldes flere ting og et omfangsdræn er ikke altid løsningen.

Har du mistanke og fugt i fundamentet er det derfor vigtigt, at du får en professionel til at lave en forundersøgelse. Det kan være en geotekniker eller en byggesagkyndig. En professionel forundersøgelse kan tilmed påvise om fugtskaderne er kroniske eller forårsaget af pludselige skader samt hvorvidt et omfangsdræn er den rigtige løsning.

Mens du afventer forundersøgelsen, er der tegn du selv kan kigge efter. På murværk kan du se efter bl.a. fugtskjolder, puds der krakelerer og saltudblomstringer. På trækonstruktioner kan du kigge efter mørke aftegninger og tegn på råd, svamp eller skimmelsvamp.

Se desuden på soklen, facaden og ydermuren, for fugt viser sig ofte først på kælderens ydermur.
Hvad koster en faskine

TV-Inspektion

Kend tilstanden på din kloak
Læs mere her