Faskine
Få priseksempler, viden og gode råd her

Er din grund ofte oversvømmet af regnvand eller er din kloak overbelastet? Så kan en faskine være en rigtig god løsning. Læs med her og få hurtigt nyttig viden og gode råd om faskiner.
Etableringen af en faskine med 8 blokke tager typisk 1-2 dage, hvor større faskiner med 10-12 blokke kan tage op til 4-5 dage at etablere. Prisen kan afhænge af flere forskellige faktorer som f.eks. tilkørselsforhold, beplantning og hvilken slags belægning den skal etableres under.
Kenneth Dyregaard - DK Kloak & Ejendomsservice
Kenneth Dyregaard
DK Kloak & Ejendomsservice

Hvad koster en faskine?

En faskine kan variere utrolig meget i pris, alt afhængig af størrelse og materiale. Typisk kan selve faskine fås fra få hundrede kroner og opefter. Derudover skal du dog huske at medregne udgifter forbundet med etableringen af faskinen bl.a. udgravning, etablering af sandfang og afløbsrør.

Alt efter hvor stor en faskine du har behov for, om den er til redskabsskuret eller et større parcelhus, så kan den samlede pris lægge mellem 5.000-35.000 kr.

OBS! Mange kommuner tilbyder ofte at refundere de udgifter, der måtte være i forbindelse med etableringen af en faskine, da den er med til at aflaste kommunes kloaksystem. Vi anbefaler IKKE at man bygger eller etablerer sin faskine selv, da det ofte ender galt og med skader på huset og grunden som forsikringen ikke dækker.

Hvad koster en faskine
Installering af faskine

Kan jeg selv installere en faskine?

I princippet må du godt nedgrave en faskine selv, så længe du har kommunens tilladelse. Og det kan absolut være fristende, da der er en hel del penge at spare ved at gøre det selv.

MEN vi anbefaler på det kraftigtigste, at du benytter en professionel håndværker med den fornødne viden, da der er en række regler og praktik der skal overholdes. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det resultere i skader på dit hus som forsikringen ikke dækker.

Hvis en faskine skal kobles til et kloaksystem, skal dette dog udføres af en autoriserede kloakmester.

Hvor?

Sådan vedligeholder du din faskine

Hvis din faskine skal fungere optimalt, kræver det ikke alene at den etableres korrekt men også vedligeholdes ordentligt. Du kan undgå, at din faskine tilstopper og flyder over, ved at være opmærksom på følgende:

  • Holde tag og tagrender rene for skidt og blade, således at det ikke ryger med vandet ned i faskinen.

  • Hvis en faskine optager overfalde vand fra en terrasse eller andre befæstede steder, bør man også holde disse rene for skidt og blade.

  • Faskines sandfang skal tømmes for snavs 1 gang om året.

  • Tjek nedløbsrørene og sandfangets brønd for revner og forstoppelse en gang om året.

Love og regler

  • En faskine skal placeres på egen grund, således at den ikke er til gene fra andre.

  • Der må ikke ledes spildevand til faskinen, men kun regnvand.

  • Faskinen skal være stor nok til at aflede den mængde regnvand, som tilføres fra hustaget.

  • Faskinen skal derudover placeres et sted, hvor den ikke tilføres mere nedbør end den kan lede bort. Derudover er der nogle specifikke krav for hvor tæt en faskine må placeres på vandløb, bygninger og drikkevandsbeholdere.

Omfangsdræn

Undgå fugtskader i kældervæggene
Læs mere her